وجه تسمیه سوباتان

تاریخ ثبت : 1391-06-31     تاریخ آخرین ویرایش : 1396-05-9    تعداد مشاهده : 5123 بار     [ مطالب سایت ]

در خصوص نامگذاری این ییلاق زیبا دو نظریه وجود دارد :

 

نظریه اول :

در زبان ترکی « سو » به معنی آب و « باتان» به معنی محل فرو رفتن است ، پس "سوباتان" یعنی محل فرو رفتن آب . در سوباتان چشمه ای وجود داشته که آب آن پس از جوشیدن از دل خاک دو باره در زمین فرو می رفته  .

در تصویر زیر محل فرو رفتن آب نشان داده شده .

 نظریه دوم :

بر اساس این نظریه بعضی ها نیز معتقدند با توجه به اینکه بطور کلی در تمامی سرحدات غربی و ییلاقی تالش نام آبادی ها همچون" گزنه هونی " و " بیده پشت " و " شَتَه ژی " و غیره ... به زبان تالشی است لذا نام این ییلاق نیز از ریشه " سووتن " به معنی محل روییدن گلپر گرفته شده چرا که این گیاه داروئی یکی از گیاهان بومی سوباتان و روستاهای اطراف آن می باشد .

عکس یک بوته سو " گلپر " در سوباتان